Konsument Proffs

  Vi ska måla världen grön

  Beckers Miljöpolicy:

  Vi ska bidra till en hållbar utveckling i samhället genom att tillhandahålla färgprodukter som skyddar och förskönar. Vi ska leda utvecklingen av färgsystem med så liten miljöbelastning som möjligt.

  Detta innebär att vi ska;

  1. Utveckla och marknadsföra miljöanpassade produkter. Ersätta farliga ämnen i produkterna så långt detta är möjligt.
  2. Minimera miljöpåverkan från vara tillverkningsprocesser genom att hushålla med naturresurser och göra processerna mera slutna.
  3. Minimera uppkomsten av restprodukter och avfall.
  4. Lagra och distribuera våra produkter på ett säkert sätt och eftersträva minskad miljöpåverkan från våra transporter.
  5. Försäkra oss om att leverantörer och entreprenörer uppfyller våra miljökrav.
  6. Ge öppen och saklig information om vårt miljö- och kvalitetsarbete till anställda, kunder och övriga intressenter.
  7. Följa miljölagstiftningen, förebygga föroreningar och ständigt förbättra vår verksamhet.
  Miljöpolicy