Konsument Proffs

Spackel och fog

Typ av produkt

Scotte LG Spackel

Glansfri
Vattenburen

Färdigblandat lätt grovgraderat handspackel med mycket hög fyllförmåga.

Scotte LH Spackel

Glansfri
Vattenburen

Scotte LH Spackel är ett lätt handspackel med hög fyllförmåga lämpligt för bred-, skarv- och ispackling inomhu...

Scotte LF Spackel

Glansfri
Vattenburen

Färdigblandat lätt fingraderat handspackel med god fyllförmåga.

Scotte LW Spackel

Glansfri
Vattenburen

Färdigblandat lätt våtrumsspackel med mycket god fyllförmåga för våtrumsutrymmen.

Scotte R Spackel

Glansfri
Vattenburen

Färdigblandat smidigt lätt rullspackel för skarv och bredspackling av väggar och tak inomhus.

Spackel Roller

Glansfri
Vattenburen

Roller är ett spackel som du enkelt applicerar med roller på vägg och takytor inomhus.

Spackel Fin

Glansfri
Vattenburen

Spackel Fin är ett fingraderat, färdigblandat, vitt spackel för väggar och tak inomhus.

Spackel Grov

Glansfri
Vattenburen

Spackel grov är ett färdigblandat grovkornit spackel för bredspackling av grövre ytor.

Spackel Medium

Glansfri
Vattenburen

Spackel Medium är ett medelgraderat färdigblandat spackel som passar på de flesta underlag.

Spackel Våtrum

Glansfri
Vattenburen

Spackel Våtrum är ett färdigblandat vattenavvisande spackel för tak och väggar i fuktiga miljöer inomhus.

Latexfog

Glansfri
Vattenburen

Elastisk fogmassa avsedd främst för tätning och utjämning av fogar och springor inomhus.

Latexspackel

Glansfri
Vattenburen

Beckers Latexspackel är ett latexspackel för användning inomhus.

Målarfog

Glansfri
Vattenburen

Elastisk fogmassa för tätning och utjämning av fogar och springor inom- och utomhus.

Snickerispackel

Glansfri
Vattenburen

Latexbaserat spackel för användning på träsnickerier och möbler inomhus.