Konsument Proffs
  Silikatfärg

  Silikatfärg

  För tidigare silikatmålade ytor eller omålade ytor.

  Silikatfärg används på kalkcementputs, cementputs, betong, lättbetong, fibercement, fasadtegel (frostbeständigt), fiberförstärkta mineralskivor (exempelvis eternit) samt på gamla mineral- och silikatfärger. Lämplig även för kallmurar.

  Färgen ska inte användas på ytor målade med akrylat-, olje-och alkydfärger. Ej heller på trä.

  Ytor av till exempel glas, keramik, natursten, klinker, metall som inte ska målas måste skyddas mot stänk, då dessa kan etsas av  bindemedlet.  

  Silikatfärg har mycket hög vattenånggenomsläpplighet och kan andas ut inifrånkommande fukt. Färgen ger ett mycket gott skydd mot mögelbeväxning.

  Silikatfärg uppfyller fordringarna enl DIN 18363 ABS.2.4.6 (gäller vit). 

  Helmatt
  Vattenburen

  Övermålningsbar efter 12 timmar.
  Klibbfri efter ca 1 timme.

  3-5 m²/liter och behandling.